Bitola - MakedonijaBitola (srpski jezik Bitolj, albanski Manastiri, grčki jezik Monastir) je grad i sjedište istoimene općine u Makedoniji koji se nalazi u jugozapadnom delu Makedonije ispod planine Baba (vrh Pelister 2601 m) na reci Dragoru, u centru najprostranije makedonske kotline Pelagonije, na 15 km severno od grčke granice i na nadmorskoj visini od 576 m. Sa 86,176 stanovnika (1994) on je po broju stanovnika drugi grad u Makedoniji.
Smatra se jednim od najlepših gradova na Balkanu sa najlepše uređenim korzoom, parkovima i grada uopšte. Bitolj je drugi grad diplomatije u Makedoniji. Bitolj je službeno dobio svoj novi grb 21. marta 2006.
Grb

Istorija


Grad se nalazi na rimskom putu Via Egnatia, gde je i antički grad Heraclea Lyncestis.

Za vreme Turaka, grad je imao puno konzula svih značajnih zemalja, pa se Bitolj smatrao kao konzularni grad. 26.jula 1903 na ulazu u grad bio je pogubljen ruski konzul Aleksandr Arkadjevič Rostkovski, borac za prava pravoslavne raje, koju su Turci zatirali. Ne mestu pogibije danas stoji veliki ruski krst.

U Bitolju je oficirsku školu završio Kemal Ataturk. Neke njegove stvari se danas čuvaju u bitoljskom Narodnom muzeju.

Tokom prvog balkanskog rata u okolini grada je vođena Bitoljska bitka u kojoj je srpska vojska potukla otomansku armiju, čime je okončala proterivanje Turaka sa svojih prostora. Grad je stradao tokom prvog svetskog rata zbog blizine solunskog fronta, a bio je prvi grad koji je srpska vojska oslobodila posle albanske golgote.

Bitolj je imao i bogatu naseobinu Jevreja (sefarda), koji su izbegli iz Španije tokom crkvene inkvizacije kraljice Izabele Kastiljske.

Ti su se Jevreji doselili većinom na Balkan u gradove većeg značenja i jake trgovine, među ostalom i u Bitolj. Tu su potpomogli razvoju grada dobrim trgovačkim vezama. 11. marta 1943. je celokupna jevrejska populacija Bitolja(njih 3011) deportovano u logor Treblinku u Poljskoj

Glavna promenada (korzo) - ul. Maršala Tita
Ime grada


Helenski naziv grada je Monastir (grčki: Μοναστήρι), što su usvojili i Albanci i Turci, tako da je tokom otomanske vlasti to bio zvanični naziv grada. slavenski naziv grada Bitola potiče od reči Obitel koja je u srednjem veku korišćena za zajednicu monaha odnosno manastir. Sa dolaskom Srba 1913.godine(vidi:Bitoljska bitka) u Bitolj grad je dobio svoje sadašnje ime (Bitola, posle jotovanja kojeg nema u makedonskom jeziku, Bitola>Bitolja>Bitolj).
Reka Dragor
Turističke i kulturne atrakcije


Heraclea Lyncestis je antički grad iz rimskog perioda, koji se nalazi u blizini samog grada, u podnožju planine Baba, i datira sa sredine 4. vijek pne.. Osnovao ga je makedonski kralj Filip II Makedonski. Grad je bio razvijeni vojno- strateški centar na severozapadnoj granici tadašnje makedonske oblasti Linkesida (današnje Bitolsko Pole).

Grad je građen, dograđivan, rušen i ponovo građen i nadgrađivan i još od njegovog prvog naseljavanja u kasnom bronzanom dobu, potom helenističkom dobu, pa onda rimskom, pa sve do ranobizantskog doba imao je status grada sa visokim stepenom civilizacije.

U periodu 2. vijek pne. kada Makedonija postaje rimska provincija, Herakleja postaje značajan ekonomsko-politički centar (Septina Aurelia Heraclea) sa svojim stalnim rimskim namesnikom i rimskom vojskom, što svedoči o Bitoli kao centru večne moći, civilizacije, kulture i lepote koja je tu i danas.

Svake godine od 29. jula do 2. avgusta u Bitoli se održava kulturni festival Ilindanski dani u znak sećanja na Ilindanski ustanak.Širok Sokak


Širok Sokak (poznat i kao „bitolskoto korzo“) je najfrekventnija ulica u Bitolju. Zvanično ime je ulica „Maršal Tito“, a poznata je i kao „bitolskoto korzo“. U početku bila je namenjena za automobile, međutim danas je isključivo pešačka ulica i istinsko srce grada. Na Širok Sokaku se nalaze sve najveće prodavnice u gradu. Na Širok Sokaku se susreću najstarija arhitektonska dela i građevine na Balkanu, koje grad krase još od turskog doba.


Širok sokak
Gradske znamenitosti


Crkva sv. Dimitrija podignuta je tek 1830. godine dobrovoljnim prilozima lokalnih gradskih trgovaca i obrtnika. Naime, tek od tog vremena dozvoljeno je kršćanima da obnavljaju i grade reprezentativnije vjerske objekte, ali i taj je morao biti izgrađen izvan tadašnjeg grada.
Ajdar-kadi džamija (turskog suca) najreprezentativniji je objekt islamske umjetnosti u Bitolju. Džamija je podignuta 1560. po nacrtima slavnog turskog graditelja Mimar Sinan, kojeg je angažirao bitoljski kadija (sudac) Ajdar-kadi.
Jeni džamija, danas je pretvorena u galeriju. Po najnovijim arheološkim nalazima, vidi se da je podignuta na temeljima starije kršćanske crkve.
Izakova džamija, podigao ju je drugi značajni gradski sudac, (kadija) - Izak Çelebi.
Stari bazar, bezistan (makedonski: Безистен). U današnjem bezistanu djeluje 86 trgovina i ima četvora velika metalna vrata.
Turska kupelj Deboj (hamam), za koju se ni dan danas ne zna pouzdano kad je sagrađena.

Stari bazar
Zoološki vrt Bitolj


Zoološki vrt Bitolj (Зоолошка градина Битола), zoološki vrt u Bitolju, jedan od dva na području Republike Makedonije. Posjeduje 40 životinjskih vrsta i 200 jedinki. Upravnik Vrta je Afrim Jusufi.

ZOO je osnovan 1. maja 1950. donacijama iz zooloških vrtova u Skoplju, Zagrebu, Beogradu i Subotici.

Izvor: wikipedija, tripadvisor.com; takidaskalo.edu.mk; macedoniaholidaysandtours.com;vesti.mk; justluxe.com; trekearth.com; youtube