Aleksandar Jeljčaninov - Dnevnik ruskog sveštenika

Beleške koje sačinjavaju ovu knjigu napisao je, tokom dvadesetih i tridesetih godina 20. veka, jedan ruski sveštenik koji je živeo u Francuskoj, uglavnom ne pomišljajući da ih objavi.

pdf
ćirilica
izvor, scribd
obrada, nn

files:flash

I Deo
You must either reply or click 'Thank You' to see the hidden information contained here.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke ovde !

II Deo
You must either reply or click 'Thank You' to see the hidden information contained here.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke ovde !