Tašnarski zanat je novijeg porjekla. Ovaj zanat je primjer prilagođavanja tradicionalnih zanata, kao što je sarački ili čizmedžijski, zahtjevima tržišta. Bave se izradom tašni i kožne galanterije, te popravkama predmeta od kože.